BiathlonBiathlon DuyuruBiathlon HaberKayaklı KoşuKayaklı Koşu DuyuruKayaklı Koşu HaberKurumsal Haber

TOHM Yeni Sporcu Listesi

Kayaklı Koşu ve Biathlon branşında Erzurum ve Bolu Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezine (TOHM) kayıt yaptırmaları uygun görülen sporcu listesi ektedir.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün “Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinin Uygulama Talimatı”nın 6.Madde 3. Bendinde  belirtilen “Sporcu Kayıt İşlemleri İlan tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde mazeretsiz olarak merkezlere kayıt işlemlerini başlatmayan sporcular kayıt haklarını kaybederler” belirtilmektedir. Bu Maddeye istinaden 10 gün içerisinde kayıt yaptırmayan sporcuların yerine sporcu alımı yapılacaktır.

Talimat ve sporcu listesi ektedir.

TOHM_Uygulama_Talimati

 

Benzer Yayınlar

Kapalı