SPORCU LİSANS, VİZE VE TRANSFER DUYURUSU
Belge

SPORCU LİSANS, VİZE VE TRANSFER DUYURUSU

Federasyonumuzun sezonu "1 Temmuz 2022 - 30 Haziran 2023 dönemini kapsayan tarih aralığıdır." Sporcu lisansına sahip olmak isteyenler, Türkiye Kayak Federasyonu Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatının 5. Maddesinde yer alan şartları taşımak kaydıyla İl/İlçe Müdürlüklerine başvururlar. Başvuru şartlarını taşıyan ve gerekli belgeleri ibraz eden kişilerin sporcu lisansı kayıtları ve düzenlenmesi İl/İlçe Müdürlükleri tarafından yapılır.

Sporcu Lisansı Dönüşüm İşlemleri:

Sporcu lisansının ferdi lisans veya kulüp lisansı olarak düzenlenmesi esas olup, aşağıda belirtilen kurallar dahilinde kulüpten ferdiye, ferdiden kulübe dönüştürülebilir.

a) Adına ilk defa ferdi sporcu lisansı düzenlenen bir sporcu, hiç beklemeksizin sporcu lisansını kulüp lisansına dönüştürebilir.

b) Kulüp lisansına sahip sporcular, müsabakalara katılmış olsalar bile her zaman kulübünden ayrılarak, kulübün muvafakati ile ya da muvafakati yoksa muvafakat bedelini ödemek şartıyla, kulüp lisanslarını ferdi lisansa dönüştürebilirler.

c) Kulüp lisansını ferdi lisansa dönüştürdükten sonra lisansını tekrar kulüp lisansına dönüştürmek isteyen sporcular, o sezon bitmeden dönüşüm işlemi gerçekleştiremezler.

Dönüşüm işlemleri İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından yapılır.

Vize:

Sporcunun, kayak spor dalı faaliyetlerine ve yarışmalara katılabilmesi için lisansını ilgili sezonda vize ettirmesi gerekir. Vize işleminin yapılması için sporcunun, spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya sağlık yönünden engel bir durumunun olmadığına dair yazılı beyanı alınır (EK-4). (Federasyonumuz bünyesindeki vize işlemlerinden herhangi bir ücret alınmamaktadır.)

Transfer:

Sporcunun başka bir kulüp adına kayak spor dalı faaliyetlerine veya yarışmalara katılabilmesi için transfer işlemi yapılması gerekir. Transfer işlemi, sporcu lisansı belgesinin transfer eden kulübü adına yenilenmesi ile tamamlanır.

Bir sezonda bir kez transfer işlemi gerçekleştirilebilir.

Sporcunun, transfer eden kulüp ile transfer sözleşmesi (EK-6) imzalaması gerekir.

Transfer işlemlerine ilişkin ücretler (EK-7) cetvelde yer alır.

Transfer işlemi için sporcunun spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya sağlık yönünden engel bir durumunun olmadığına dair yazılı beyanı alınır.

Sporcu; mevcut spor kulübünden muvafakat belgesi (EK-8) alması, transfer yapacağı sezonda milli yarışmalar ve milli takım seçmeleri hariç resmi yarışmalarda fiilen mevcut kulübünü temsilen yer almadığına dair İl Müdürlüğü ve Federasyondan onaylı taahhütname (EK-9) vermesi ve transfer eden kulüp ile sözleşme imzalaması şartıyla her zaman transfer işlemi gerçekleştirebilir.

Sporcu; mevcut spor kulübünden muvafakat belgesi almadan veya iki yıllık bekleme süresini tamamlamadan başka bir kulübe transfer işlemi gerçekleştiremez. Ancak, kulübünün iki sezon üst üste spor dalı faaliyetlerine katılmaması veya sporcu lisansının iki sezon üst üste vize edilmemesi halinde transfer yapacağı sezonda milli yarışmalar ve milli takım seçmeleri hariç resmi yarışmalarda fiilen mevcut kulübünü temsilen yer almadığına dair İl Müdürlüğü ve Federasyondan onaylı

taahhütname vermek ve İl Müdürlüğünden ilişiksiz belgesi almak şartıyla transfer işlemi gerçekleştirebilir. Bu durumda mevcut kulübün muvafakati aranmaz ve mevcut kulübe muvafakat bedeli ödenmez.

Spor Kulübünün İsim Değiştirmesi:

Spor Kulübünün isim değişikliği yapması durumunda, sporcuların kulüp lisansları kulübün yeni ismine göre güncellenir. İsim değiştiren kulüpler tarafından Federasyona bilgi verilir.

 

Türkiye Kayak Federasyonu Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatı aşağıda sunulmakta olup, tüm maddeler ve detayları mevcuttur.

EK Formlara; Federasyon sitemizden Kurumsal+Mevzuat Talimat ve Formlar+Döküman Formlar+Formlar bölümündeki Sporcu Lisans, Vize ve Transfer İçin İstenilen Belgeler’i tuşlayarak ulaşabilir ve doldurabilirsiniz.

Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatı

Top