OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU
Belge

OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Federasyonumuzun 5.Olağan Genel Kurulu 12 Haziran 2022 Pazar günü, çoğunluk sağlanmadığı takdirde 13 Haziran 2022 Pazartesi günü Ankara’da yapılacaktır.
Ana Statümüzün Madde 7 (8) bendinde “Bu maddede belirtilen esaslara göre belirlenecek üye sayısının, birinci fıkrada öngörülen sayıyı aşması halinde her grup kendi içerisinde değerlendirilerek, fazla üye sayısı, grup bazında noter huzurunda çekilecek kura ile birinci fıkrada öngörülen sayıya indirilir” belirtilmektedir.
Genel kurul delege sayısının anılan fıkrada belirtilen sayıyı aşmasından dolayı kulüp bazında  06 Mayıs 2022 Cuma günü, Ankara Etap Altınel Otel’de Noter huzurunda kura çekimi yapılmış olup, aşağıda belirtilen noter tutanağına istinaden geçici delege listesi yayımlanmıştır.

 

NOT:Geçici delege listelerine yapılacak olan itirazların değerlendirilebilmesi için, 500,00 TL (Beşyüz Tl) itiraz ücreti Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığının Garanti Bankası Ankara-Emek Şubesi TR39 0006 2000 7780 0006 2988 01 IBAN numaralı hesabına yatırılması gerekmektedir. İtirazın kabul edilmesi halinde yatırılan ücret ilgiliye iade edilecektir; 

Genel Kurul Delegelerimize saygıyla duyurulur. 

TÜRKİYE KAYAK FEDERASYONU ÇAĞRI VE GÜNDEM

KAYAK FEDERASYONU GEÇİCİ DELEGE LİSTESİDİR

01 KAYAK FEDERASYONU GENEL KURUL TAKVİMİ

Top