Sarıkamış


Sarıkamış
Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Kars-Sarıkamış ilçe merkezinin güneydoğusunda yer almaktadır. Sarıkamış’ta 2634 m yüksekliğindeki Çamurlu Dağ’dadır. Çamlar arasındaki Sarıkamış kayak merkezi; kar kalitesi açısından
önem kazanmıştır.
Sarıkamış’ta kayak için en uygun zaman aralık-mart arasıdır.
Kar kalınlığı, normal kış koşullarında 1.5 metre dolayındadır.
Sadece Alp Dağları’na mahsus “kristal kar” özelliğine sahip karı, kayak sporu için son derece elverişlidir.

TÜRKİYE KAYAK FEDERASYONU ETKİNLİK SPONSORLARI